Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ


Antikvariaatti ACV Oy (Y-tunnus: 2700980-6)

Torikatu 3

37600 Valkeakoski


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ


Petri Kopponen ([email protected])


REKISTERIN NIMI


Antikvariaatti ACV Oy:n asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE


Henkilö on rekisteröitynyt Antikvariaatti ACV Oy:n verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut Antikvariaatti ACV Oy:ltä tavaraa.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS


Rekisterin käyttötarkoitus on Antikvariaatti ACV Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös mahdollisten kadonneiden lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Antikvariaatti ACV Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisen kohdennetumman sisällön tuottamiseen Antikvariaatti ACV Oy:n verkkopalveluissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa.


Reksiterin tietoja voidaan käyttää Antikvariaatti ACV Oy:n oman mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille. Antikvariaatti ACV Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa tiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käytetään ainostaan Antikvariaatti ACV Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen. 


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT


Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS


Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Antikvariaatti ACV Oy:n käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen (maksunvälitys, toimitukset). Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Antikvariaatti ACV oy:n ulkopuolelle muilta kuin niiltä osin kuin ulkoisen palveluntarjoajan Antikvariaatti ACV Oy:lle tuottama palvelu vaatii sekä lainsäädännön velvoittaessa.


Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS


Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttöoikeuksia Antikvariaatti ACV Oy:n verkkokaupan hallintaan. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella jonka ylläpidosta vastaa Purple Snow IT (2276865-1).